Kadra naukowa

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Zakład naukowy: 

Zainteresowania naukowe:

ochrona konkurencji i konsumentów w prawie polskim i unijnym, przeciwdziałanie zmowom przetargowym w prawie konkurencji i w innych dziedzinach prawa

Inne informacje:

Dr hab. Grzegorz Materna jest kierownikiem Podyplomowych Studiów „Prawo Konkurencji” oraz Podyplomowych Studiów „Prawo Ochrony Konsumentów” w INP PAN. Doświadczenie dydaktyczne zdobył prowadząc wykłady w INP PAN i w Szkole Głównej Handlowej.
Publikacje

Kontakt

Dyżury

piątki w godz. 13:00-14:00

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl