Kadra naukowa

prof. dr hab. Irena Rzeplińska

Zakład naukowy: 

Profesor kryminologii w Instytucie Nauk Prawnych PAN
Redaktor Naczelny najstarszego polskiego czasopisma kryminologicznego: „Archiwum Kryminologii”
Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. St. Batawii


Kierownik projektów badawczychWspółautor wraz z zespołem pracowników Zakładu Kryminologii INP PAN publikacji


 • „Społeczno –polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce”, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013.
 • „Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives”, ASHGATE Publ. Ltd., 2015.
 • Redaktor naukowy wraz z W. Klausem i M. Laskowską publikacji: „Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne”, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2017.

Obszary badawcze


 1. Przestępczość nieletnich, sylwetki społeczne, dalsze losy nieletnich sprawców przestępstw, kontrolowanie przestępczości nieletnich,
 2. Zagadnienia punitywności, przestępczość jako zjawisko w debacie publicznej,
 3. Kariery kryminalne sprawców przestępstw,
 4. Przestępczość cudzoziemców i migrantów we współczesnej Europie,
 5. Prawo do azylu, prawa uchodźców i  migrantów – analiza etnograficzno- kryminologiczna,
 6. Kryminologiczne aspekty sztucznej inteligencji.

Zajęcia dydaktyczne


 • seminarium doktorskie z kryminologii na studiach doktoranckich w INP PAN,
 • wykłady na kierunku kryminologia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW,
 • wykłady na Studiach Podyplomowych  „Migracje Międzynarodowe”, organizator: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
Wybrane publikacje

Kontakt

Dyżury

czwartki w godz. 9.00-11.00

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl