Kadra naukowa

mgr Justyna Włodarczyk-Madejska

Zakład naukowy: 

Zainteresowania badawcze:

Kryminologia, wymiar sprawiedliwości, współpraca sądu dla nieletnich z instytucjami pomocniczymi w procesie orzekania, stosowanie i wykonywanie środków wobec nieletnich, kariery kryminalne

Inne informacje:

Projekty badawcze realizowane w INP PAN:

 1. „SIC-Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zakończony w kwietniu 2017 r., wykonawca i asystent
 2. „Współpraca sądu rodzinnego z innymi instytucjami przy orzekaniu środków wobec nieletnich”, projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończony w kwietniu 2017, kierownik projektu
 3. „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, w realizacji, wykonawca
 4. „Wykonywanie środków orzeczonych przez sąd dla nieletnich. Badanie pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych” – projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończony w sierpniu 2018, kierownik projektu

Inne projekty badawcze:

 1. Stosowanie izolacyjnego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz środka poprawczego przez sądy rodzinne i nieletnich w świetle danych statystycznych i badań aktowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 2. Koszty postępowań sądowych w sprawach rozwodowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 3. Biegły w postępowaniu sądowym. Kompleksowy obraz systemu w świetle badań aktowych, ankietowych, statystycznych i ekonomicznych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 4. Tłumaczenia poświadczone w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 5. Oszacowanie kosztu kompleksowego postępowania rozwodowego małżonków posiadających małoletnie dzieci, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 6. Efektywność opiniodawczy zespołów sądowych specjalistów, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 7. Standard odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskim systemie prawnym na przykładzie wybranych zawodów prawniczych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 8. Atlas przestępczości w Polsce 6, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 9. Tendencje wpływu spraw do sądów powszechnych w Polsce, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 10. Efektywność pracy sędziów w sądach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 11. Biegli sądowi z zakresu medycyny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 12. Reakcja na przestępstwa przeciwko rodzinie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 13. Wykonanie kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce, Uniwersytet WarszawskiWybrane publikacje

Kontakt

Dyżury

czwartki w godz. 9.00-11.00

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl