Kadra naukowa

dr Justyna Włodarczyk-Madejska

Zakład naukowy: 

Informacje ogólne

 • Absolwentka kryminologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 roku asystent w Zakładzie Kryminologii INP PAN.
 • Od 2016 roku pracuje w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, od 2019 roku jako starszy specjalista badawczo-techniczny.
 • Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, jak i wielu konferencjach – polskich i międzynarodowych.
 • Aktualnie w INP PAN realizuje dwa projekty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy mechanizmów powstawania karier kryminalnych. Drugi z kolei poświęcony jest wykonywaniu orzeczonych wobec nieletnich środków izolacyjnych.
 • Od 2015 roku należy do Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii, od 2016 natomiast – do Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego.

Zainteresowania badawcze:

Kryminologia, wymiar sprawiedliwości, współpraca sądu dla nieletnich z instytucjami pomocniczymi w procesie orzekania, stosowanie i wykonywanie środków wobec nieletnich, kariery kryminalne.

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze realizowane w INP PAN:

 1. „SIC-Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zakończony w kwietniu 2017 r., wykonawca i asystent.
 2. „Współpraca sądu rodzinnego z innymi instytucjami przy orzekaniu środków wobec nieletnich”, projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończony w kwietniu 2017, kierownik projektu.
 3. „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, w realizacji, wykonawca.
 4. „Wykonywanie środków orzeczonych przez sąd dla nieletnich. Badanie pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych” – projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończony w sierpniu 2018, kierownik projektu.
 5. „Wykonywanie izolacyjnego środka wychowawczego oraz środka poprawczego w opinii pracowników pedagogicznych. Analiza zebranego materiału badawczego” – projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w realizacji, kierownik projektu.

Inne projekty badawcze:

 1. Stosowanie izolacyjnego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz środka poprawczego przez sądy rodzinne i nieletnich w świetle danych statystycznych i badań aktowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 2. Koszty postępowań sądowych w sprawach rozwodowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 3. Biegły w postępowaniu sądowym. Kompleksowy obraz systemu w świetle badań aktowych, ankietowych, statystycznych i ekonomicznych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 4. Tłumaczenia poświadczone w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 5. Oszacowanie kosztu kompleksowego postępowania rozwodowego małżonków posiadających małoletnie dzieci, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 6. Efektywność opiniodawczy zespołów sądowych specjalistów, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 7. Standard odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskim systemie prawnym na przykładzie wybranych zawodów prawniczych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 8. Atlas przestępczości w Polsce 6, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 9. Tendencje wpływu spraw do sądów powszechnych w Polsce, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 10. Efektywność pracy sędziów w sądach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 11. Biegli sądowi z zakresu medycyny, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 12. Reakcja na przestępstwa przeciwko rodzinie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 13. Wykonanie kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce, Uniwersytet Warszawski.
 14. Spójność karania – obraz statystyczny stosowania sankcji karnych w poszczególnych okręgach sądowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 15. Orzekanie i wykonywanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym a orzekanie i wykonanie pobytu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 16. Kwerenda orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach ze skarg na przewlekłość postępowań sądowych za 2018 rok, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 17. Efektywność środków izolacyjnych stosowanych wobec nieletnich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Publikacje
Wybrane publikacje

ORCID

0000-0003-0734-6293

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Wlodarczyk-Madejska

Kontakt

Dyżury

czwartki w godz. 9.00-11.00

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl