Kadra naukowa

dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

Informacje ogólne

  • (2001) – mgr, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
  • (2008) – dr nauk prawnych , praca doktorska: „Ewolucja pojęcia zbrodni ludobójstwa w świetle działalności międzynarodowych trybunałów karnych”, promotor prof. W. Czapliński
  • (2017) -dr hab. nauk prawnych, na podstawie monografii „Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Studium Międzynarodowoprawne”, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016, ISBN: 978-83-7383-814-7,
  • sekretarz redakcji czasopisma naukowego Polish Yearbook of International Law, inp.pan.pl/pyil.

Zainteresowania badawcze

międzynarodowe prawo karne, odpowiedzialność państwa i jednostki, prawo humanitarne, prawa człowieka

Dodatkowe informacje

Najważniejsze przedsięwzięcia naukowe (kierownik projektu lub uczestnik):

  • Projekt badawczy Akademii Fińskiej „Intellectual History of International Law: Empire and Religion” (2012-2016), część projektu: „The Dawn of a Discipline: International Criminal Justice and Its Early Exponents”, rola w projekcie: uczestnik,
  • Projekt badawczy “Dopuszczalność sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2012/07/B/HS5/03858) (2012-2015), rola w projekcie: kierownik,
  • Projekt badawczy „Prawo międzynarodowe pomiędzy konstytucjonalizacją a fragmentacją: rola prawa w postnarodowej konstelacji”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2011/01/M/HS5/03846) (2011-2013) (wsparcie udziału polskich naukowców w międzynarodowym projekcie badawczym wskazanym poniżej); rola w projekcie: uczestnik,
  • Międzynarodowy projekt badawczy „COST Action IS1003: International law between constitutionalisation and fragmentation: the role of law in the post-national constellation”, finansowany przez European Cooperation in Science and Technology (2010-2015); rola w projekcie: uczestnik.

Publikacje




Wybrane publikacje

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6205-8991

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Wierczynska2

Strona internetowa

https://pan-pl.academia.edu/KarolinaWierczynska 

Kontakt

Dyżury

środy w godz. 13.00-15.00, pok. 216

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl