Kadra naukowa

mgr Monika Szulecka

Zakład naukowy: 

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim (w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością prawno-kryminologiczną). Od 2015 r. pracuje w Zakładzie Kryminologii INP PAN. Od 2007 r. współpracuje z Ośrodkiem Badań and Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych poświęconych funkcjonowaniu migrantów o nieuregulowanym statusie w Polsce  i w innych krajach, zjawisku nielegalnej migracji i zagrożeniom związanym z procesami migracyjnymi (takim jak praca przymusowa, przerzut ludzi, handel ludźmi).

Okazjonalnie prowadzi wykłady i szkolenia dla uczestników studiów podyplomowych i praktyków reprezentujących instytucje odpowiedzialne za implementację polityki migracyjnej i stosowanie prawa migracyjnego. W pracy naukowej skupia się na praktycznych aspektach stosowania prawa, zwłaszcza w kontekście regulacji odnośnie do wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, oraz stosowania wybranych przepisów karnych w kontekście migracyjnym(zjawisko kryminalizacji migracji). Od 2016 r. należy do Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii.

Udział w projektach badawczych realizowanych w ramach INP PAN:

  1. „SIC – Modułowy Wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”, finansowany przez NCBiR, realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku i Medcore sp. z .o.o.; 2014-2017
  2. „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych”, finansowany przez NCN, 2017-2020
  3. „Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego jako uzasadnienie kryminalizacji migracji”, finansowany przez NCN, 2018-2021Wybrane publikacje

Kontakt

Dyżury

czwartki w godz. 10.00-12.00, p. 248

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl