Kadra naukowa

dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN

Zakład naukowy: 

Informacje ogólne

 • Absolwentka Wydziału Prawa KUL (1997).
 • Praca magisterska pt. „Status prawny członków zrzeszenia gospodarczego (Groupement d’intérêt économique) w świetle prawa francuskiego” (promotor: prof. dr. hab. A. Szajkowski).
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Charakter prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością(promotor: prof. dr. hab. A. Szajkowski), INP PAN, 2002 r.
 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, INP PAN, 2013 r.; monografia: Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012.
 • Od 1997 r. – pracownik naukowy w Zespole Prawa Prywatnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (2001 – 2007). Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2003 – 2014).

Zainteresowania badawcze

prawo handlowe, zwłaszcza prawo spółek handlowych, prawo majątkowe małżeńskie, Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe.

Dodatkowe informacje

 • Wykładowca w ramach szkoleń aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (od 2017 r.).
 • Kierownik Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych w INP PAN (od 2017 r.).
 • Członek Zespołu ds. nowelizacji Kodeksu spółek handlowych przy Ministrze Sprawiedliwości (od 2018 r.).
 • Członek Kolegium Redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Prawa” (od 2005 r.);
 • członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Studia Prawa Prywatnego” (od 2006 r.), a następnie członek Rady Naukowej tego kwartalnika (od 2016 r.).
 • Członek Zespołu Recenzentów miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (od 2012 r.).

Publikacje
Wybrane publikacje

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1693-9405

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Monika_Tarska

 

Kontakt

Dyżury

wtorki w godz. 13:00-14:00

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl