Kadra naukowa

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

Zakład naukowy: 

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolog i badacz migracji; Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej; absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych prowadzonego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; laureat Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego (nagroda przyznawana przez Fundację Ashoka – Innovators for the Public).


Zainteresowania badawcze


wiktymologia, prawa migrantów, w tym uchodźców, kryminologia.
Strona www:https://pan.academia.edu/WitoldKlaus


Nagrody


laureat II Nagrody w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych


Stypendia i wyjazdy zagraniczne


  • 2018 – stypendysta British Academy – Visiting Fellow w Edge Hill University, Wielka Brytania
  • 2015 – stypendysta Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law we Freiburgu, Niemcy;
  • 2012 – Laureat stypendium Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w ramach programu International Visitor Leadership Program (tematyka: handel ludźmi i praca przymusowa).

Kierowanie grantami naukowymiProjekty badawcze


Doświadczenia Polaków deportowanych z Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości.

Lista publikacji

Kontakt

Dyżury

czwartki w godz. 9.00-11.00

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl