Konferencje i wykłady

Zaproszenie 21 maja 2019

Konferencja – 17.10.2019 – “Trade Secrets in Theory and Practice”

Instytut Nauk Prawnych PAN ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję z zakresu własności intelektualnej, pod tytułem “TRADE SECRETS IN THEORY AND PRACTICE”, która odbędzie się 17 października 2019 r., przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Motywem wyboru tematu konferencji jest niedawne wprowadzenie do prawa unijnego jednolitych ram ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.


Celem konferencji jest dyskusja nad wybranymi, teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa w perspektywie krajowej, unijnej i międzynarodowej. Wśród proponowanych tematów znajdują się w szczególności:

  1. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa jako część systemu ochrony własności intelektualnej. Podobieństwa i różnice pomiędzy oboma systemami oraz ich znaczenie dla ochrony i wspierania innowacji.
  2. Koncepcje teoretycznoprawne dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – od podejścia własnościowego do podejścia opartego na szerokim dostępie (misappropriation and access).
  3. Przesłanki zdolności ochronnej tajemnicy przedsiębiorstwa i zasady ochrony.
  4. Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście swobody przepływu pracowników.
  5. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu sądowym i mediacyjnym.

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do zgłaszania wystąpień na konferencji oraz udziału w tym wydarzeniu.

Prosimy o przesłanie tytułu i abstraktu proponowanej prezentacji, nie przekraczającego 400 wyrazów, w języku angielskim, do 15 czerwca 2019 na adres: tradesecrets@inp.pan.pl. Ponadto, prosimy o podanie Państwa afiliacji i krótkiej informacji biograficznej. Lista wybranych wystąpień konferencyjnych zostanie ogłoszona 30 lipca 2019. Wybrane wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w formie monografii.

 Rejestracja na konferencję zostanie otwarta w dniu 1 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji będą zamieszczane na stronie Trade Secrets in Theory and Practice.

Patronat na konferencją: Urząd Patentowy RP

Współorganizator: Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji