Konferencje i wykłady

Zaproszenie 16 stycznia 2019

Konferencja naukowa – 15.03.2019 r. – „Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych”

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych, która odbędzie 15 marca 2019 r. w sali nr 273 w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72).

Konferencja będzie poświęcona rozważaniom na temat umownych stosunków zobowiązaniowych, w aspekcie ich regulacji. Chodzi przede wszystkim o umowy, które są najważniejszym i najczęściej występującym źródłem stosunków zobowiązaniowych. Ogólne regulacje zobowiązań umownych zostały zawarte w Księdze III Kodeksu cywilnego. Tam się też znalazły niektóre umowy nazwane. Jednakże wiele, czy to nazwanych, czy nienazwanych znajduje swoje podstawy w przepisach poza kodeksowych. Niektóre zaś umowy, opierają swoje podstawy prawne na przepisach ogólnych, a ich stosowanie wynika ze zwyczajów faktycznego ich dokonywania. To wszystko powoduje wiele problemów teoretycznych i praktycznych, które zostaną proszone podczas obrad Konferencji.

Warto mieć na względzie, że umowy poza kodeksowe występują, zasadniczo, w każdej dziedzinie prawa, np. działalność inwestycyjnej, sporcie, prawie budowlanym, obrocie konsumenckim, turystyce, prawie rodzinnym etc.

Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, w szczególności zajmujących się problematyką nauk prawnych, praktyków, aplikantów zawodów prawnych.

Rejestracji uczestnictwa czynnego należy dokonać najpóźniej do dnia 6 lutego 2019 r. godz. 23:59.
Rejestracji uczestnictwa biernego bezpłatnego należy dokonać najpóźniej do dnia 14 marca 2019 r.
Rejestracji uczestnictwa biernego płatnego należny dokonać najpóźniej do dnia 3 marca 2018 r.

Wydarzenie jest również dostępne na facebooku:
https://www.facebook.com/events/2328510400766391/

Formularz rejestracji:

https://drive.google.com/open?id=1VMVzuzCcqzyt7lpf4zK_AxqJaACZOeLd4HZdaVBoC7w  

 

 

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl