Konferencje i wykłady

Zaproszenie 19 lutego 2019

Otwarte seminarium – 5.03.2019 r. – „Domniemanie konstytucyjności ustawy pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich zaprasza na otwarte seminarium, które odbędzie się 5 marca o godz. 12.30 w INP PAN, sala 223.

Temat spotkania będzie oscylował wokół zagadnienia: Domniemania konstytucyjności ustawy pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. 

Zaproszonym gościem jest dr hab. Marcin Dąbrowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, autor monografii wydanej w 2018 roku na ten temat. 

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl