Konferencje i wykłady

Zaproszenie 10 stycznia 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 22.01.2020 – „Sytuacja procesowa pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle zasad konstytucyjnych”

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo


Mgr Katarzyny Andrejuk

obrona odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 11.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Sytuacja procesowa pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle zasad konstytucyjnych


Promotor:
Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Góra – Błaszczykowska
dr hab. Paweł Grzegorczyk

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej BIP Instytutu Nauk Prawnych.

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl