Konferencje i wykłady

Zaproszenie 30 stycznia 2019

Seminarium naukowe – 5.02.2019 r. – „Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe „Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym”, które ma odbyć się 5 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro. Prelegentką będzie dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna.

Dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna z wykształcenia jest etnologiem. Prowadzi badania z zakresu antropologii prawa, przede wszystkim, w Ameryce Łacińskiej. W 2017 roku opublikowała książkę „Prawo jako mit. Relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym”. Jest również autorką książki dotyczącej problematyki kontaktu kulturowego w Amazonii i roli agentów kontaktu w tym regionie. Zajmuje się także m.in. kwestiami związanymi z wielokulturowością, przemocą kulturową, konfliktem, dyskryminacją, rozwojem jako koncepcją kulturową. Prowadziła badania w kilku krajach regionu Amazonii, Meksyku oraz Kanadzie.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dnia 4 lutego 2019 r.

Zaproszenie


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl