Aktualności

Aktualności 11 stycznia 2019

Seminarium – Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?

W dniu 8 stycznia 2019 r. odbyło się zorganizowane przez Zakład Prawa Konkurencji INP PAN seminarium pt. Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?

Zaproszenia do wygłoszenia referatów podczas tego spotkania naukowego przyjęli dr Małgorzata Kozak i dr Tomasz Braun (oboje z Uczelni Łazarskiego). Ponadto referaty przedstawili pracownicy Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN, dr hab. Grzegorz Materna oraz mgr Artur Szmigielski. Motywem przewodnim wygłoszonych referatów było podejście organów ochrony konkurencji do programów zgodności z prawem jako do instrumentu promującego kulturę konkurencji w działalności biznesowej.

Poszczególni prelegenci prezentowali różnice w podejściu poszczególnych organów antymonopolowych do programów compliance, z których część traktuje ich wdrożenie przez przedsiębiorcę jako okoliczność łagodzącą wymiar kar pieniężnych za naruszenie prawa. Uczestnicy seminarium uzyskali też wiedzę o podejściu organów regulacyjnych na rynkach finansowych, którym mogą inspirować się organy ochrony konkurencji. Wygłoszone referaty dały pretekst do dyskusji z udziałem licznie zgromadzonych słuchaczy.