Wydawnictwa INP PAN

Archiwum Kryminologii

PL ISSN 0066-6890
Platforma Archiwum Kryminologii: http://ak.inp.pan.pl/index.php/ak

Znormalizowany wskaźnik ICV za 2015 r. wynosi 5.63 pkt.

Wydawca

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii Wydawnictwo Naukowe “Scholar” sp. z o.o.

Czasopismo można kupić w wersji papierowej lub elektronicznej (w formacie pdf) w następujących miejscach:
W Wydawnictwie Naukowym “Scholar”
oraz w serwisach: www.ibuk.pl i www.publio.pl

Tomy XXXI-XXXIV można kupić w wersji elektronicznej na stronie ówczesnego wydawcy czasopisma Wydawnictwa Tekst

Najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii (rocznik), ukazujące się w Polsce od 1960 r. Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia – twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest prof. Irena Rzeplińska. Czasopismo, poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski. Opublikowano 38 tomów Archiwum Kryminologii.
W czasopiśmie ukazują się: monograficzne opracowania wyników badań kryminologicznych nad przestępczością, polityka kryminalną i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, prezentacje koncepcji teoretycznych w kryminologii, opracowania historyczne. Każdy tom zawiera streszczenia artykułów w języku angielskim i rosyjskim.

Platforma Archiwum Kryminologii

Redakcja

Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
e-mail: kryminologia@inp.pan.pl
Redaktor Naczelna: prof. dr hab. Irena Rzeplińska
Sekretarz redakcji: dr Witold Klaus (kontakt: witold.klaus@gmail.com)

KOMITET REDAKCYJNY

Beata Gruszczyńska (redaktor statystyczna), Witold Klaus (sekretarz redakcji), Anna Kossowska, Krzysztof Krajewski, Zbigniew Lasocik, Barbara Kunicka-Michalska, Zofia Ostrihanska (przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego), Emil Pływaczewski, Irena Rzeplińska (redaktor naczelna), Andrzej Rzepliński, Andrzej Siemaszko, Grażyna Szczygieł, Leon Tyszkiewicz, Teodor Szymanowski, Dobrochna Wójcik

ZAGRANICZNI CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO

Marcelo F. Aebi, Ivo Aertsen, Aleksandras Dobryninas, Frieder Dünkel, Uberto Gatti, Yakov Gilinsky, Katalin Gönczöl, Helmut Kury, Miklós Lévay, Gorazd Meško, Cristina Rechea-Alberola, Joanna Shapland, Dina Siegel, Alenka Šelih, Helena Válková

 

Tomy XXXI-XXXIV można kupić w wersji elektronicznej na stronie ówczesnego wydawcy czasopisma Wydawnictwa Tekst

 

Pliki do pobrania

Wytyczne dot. przygotowywania AK
Procedura recenzowania
Lista recenzentów
Zapis bibliograficzny
Formularz recenzji
BIBLIGRAFIA ZAWARTOŚCI - ARCHIWUM KRYMINOLOGICZNEGO - TOMY 1-3 ZA LATA 1933-1939 i - ARCHIWUM KRYMINOLOGII - TOMY 1-21 ZA LATA 1960-1995
T.XXXI - F.Dunkel i in. - Europejskie reguły...
T.XXXV-spis treści
T.XXXIII - spis treści
T.XXXII - P.Bachmat - Czynna i bierna...
T.XXXI - D. Woźniakowska-Fajst - Prawne możliwości
T.XXXI - L.Tyszkiewicz - O niektórych ogólnych...
T.XXXI - P.Stępniak - System programowanego...
T.XXXI - A. Siemaszko -Polskie badania...
T.XXXI - Z.Lasocik - Funkcjonowanie oddziałów...
BIBLIGRAFIA ZAWARTOŚCI ARCHIWUM KRYMINOLOGII - TOMY 22-28 ZA LATA 1996- 2006
T.XXXVI - spis treści
T.XXXIV-spis treści
T.XXXII - E.Drzazga - Kryminologia kulturowa...
T.XXXI - D.van Zyl-Smit - Prawa więźniów...
T.XXXI - B.Szamota-Saeki - Społeczno-wychiwawcza...
T.XXXI - O.Sitarz - Czynny żal...
T.XXXI - M.Rodak - Miedzywojenna Polska...