Wydawnictwa INP PAN

Studia Prawnicze

PL ISSN 0039-3312
kwartalnik, istnieje od 1960 roku

Redakcja

Skład Redakcji

  1. Prof. dr hab. Andrzej Bierć – redaktor naczelny
  2. Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński – z-ca redaktora naczelnego
  3. Dr Joanna Mucha – sekretarz redakcji e-mail: studiaprawnicze@inp.pan.pl

oraz członkowie:
prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, dr hab. Jerzy Ciemniewski, prof. dr hab. Lech Gardocki, prof. dr hab. Władysław Czapliński, prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, prof. dr hab. Maria Matey-Tyrowicz, prof. dr hab. Jan Skupiński, prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN, dr hab. Elżbieta Tomkiewicz, prof. dr hab. Roman Wieruszewski, prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. dr hab. Maciej Zieliński.

Spis treści

zobacz >>>

Kwartalnik „Studia Prawnicze” jest renomowanym czasopismem naukowym, o ugruntowanej od 40 już lat pozycji na rynku wydawnictw prawniczych. Czasopismo to od samego początku jest wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Tym, co wyróżnia ten kwartalnik od innych czasopism prawniczych jest jego teoretyczny charakter. W stosunkowo obszernych pod względem objętościowym ramach publikacji (niejednokrotnie nawet 2 arkusze), autorzy artykułów i esejów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego.
Na łamach “Studiów Prawniczych” w szerokim zakresie prezentowane są zagadnienia prawne związane z transformacją ustroju politycznego i ekonomicznego państwa (m.in. prawo spółek, prawo antymonopolowe, prawo własności przemysłowej i intelektualnej, prawo podpisu elektronicznego). Znaczna część publikacji poświęcona jest najbardziej fundamentalnym prawom jednostki. Ważnym wątkiem, który przewija się w prezentowanych studiach, są refleksje nad potrzebą przewartościowań w prawie i w nauce prawa pod wpływem prawa europejskiego, zwłaszcza prawa wspólnotowego. Ponadto w kwartalniku publikowane są artykuły i eseje dotyczące rozwoju idei praw człowieka i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.

Autorów artykułów, osoby zainteresowane nadesłaniem propozycji artykułu i czytelników zapraszamy na stronę czasopisma:
https://studia-prawnicze.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

W sprawie prenumeraty prosimy kontaktować się z sekretariatem INP PAN pod adresem e-mail: inp@inp.pan.pl

 

Wydawca

Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN

Sprzedaż

Zamówienia należy składać na adres cin@inp.pan.pl.

Koszt prenumeraty kwartalnika na 2018 r. wynosi 180 zł.

Dotychczas drukiem ukazały się nr 1/2018 i 2/1018  – cena 40,00 zł brutto za egzemplarz.

 

Pliki do pobrania

Procedura recenzowania
Zasady zgłaszania materiałów do publikacji
Spis treści 2013
Spis treści 2014
Spis treści 2015
Spis treści 2016
SP lista artykułów 2017
Lista Recenzentów
Lista Recenzentów 2013
Lista Recenzentów 2014
Lista Recenzentów 2015
Lista Recenzentów 2016
Lista Recenzentów 2017