Zakłady naukowe

Zakład Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej


Realizowane tematy badawcze


  1. Model ochrony dóbr intelektualnych a prawo własności, prof. Helena Żakowska-Henzler.
  2. Zdolność patentowa zwierząt transgenicznych w świetle zakazu patentowania z art. 6 ust. 1 i 2 Dyrektywy 98/44/WE, dr Tomasz Zimny.
  3. Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe, grant NCN nr 2016/23/B/HS5/03484, prof. Helena Żakowska-Henzler, dr Żaneta Pacud, dr Tomasz Zimny.
  4. Nowe techniki w hodowli roślin z punktu widzenia przepisów o GMO i prawa patentowego, dr Tomasz Zimny.