Zakłady naukowe

Zakład Prawa Administracyjnego


Obszary badawcze


Zakład Prawa Administracyjnego prowadzi działalność naukową, której przedmiotem jest badanie polskiego i europejskiego prawa administracyjnego zarówno materialnego jak i procesowego. Badania szczegółowe obejmują przede wszystkim prawo urzędnicze i dostęp do informacji publicznej. Ponadto badaniami objęto prawo rynku finansowego, nowoczesne technologie w administracji publicznej, prawo antymonopolowe oraz prawo pomocy publicznej.

Przedmiotem badań w ostatnim okresie była problematyka:

 • rozwój prawa dostępu do informacji publicznej
 • konstytucyjne podstawy służby cywilnej
 • dostęp do akt administracyjnych
 • ekonomiczne podstawy kontroli łączenia przedsiębiorców
 • elektroniczna administracja
 • nadzór nad rynkiem finansowym
 • relacje pomiędzy prawem publicznym i prywatnym
 • regulacje dotyczące informacji
 • zarządzanie kancelarią prawną

Zakład rozwija współpracę z innymi instytucjami publicznymi, tj. Naczelnym Sądem Administracyjnym czy Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wspólnie z Naczelnym Sądem Administracyjnym w czerwcu oraz wrześniu 2010 r. zostały zorganizowane dwie konferencje poświęcone problematyce rozdziału właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych. Na podstawie wygłoszonych referatów przygotowywana jest publikacja książkowa, która ma się ukazać do końca 2010 r.

Pracownicy Zakładu brali udział w pracach eksperckich w Radzie Europy, International Organisation of Pension Funds Supervisors, International Competition Network, OECD, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności.


Udział w grantach badawczych


 • Balancing transparency and confidentiality in administrative organization and decision-making – prowadzony na zlecenie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i kierowany przez prof. Mario Savino
 • Transformacja systemowa w Polsce – zrealizowany w Szkole Głównej Handlowej i kierowany przez prof. Katarzynę Żukrowską