Zakłady naukowe

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich

Projekty badawcze:

02.2015-02.2018 – Prawo do kultury – model prawny OPUS 7 2014/13/B/HS5?01325 (kierownik projektu – dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN), realizował: INP PAN
2017-2020 Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii refleksyjności
OPUS 12 2016/23/B/HS5/00873; 36 miesięcy Przemysław Brzuszczak – Wykonawca, realizuje: Uniwersytet Wrocławski)
Forum International sur la Constitution et les Institutions politiques (Międzynarodowe Forum o konstytucji i instytucjach politycznych), Katarzyna Kubuj, realizuje: Uniwersytet w Lille
Rozliczalność jako kategoria prawa konstytucyjnego, NCN (Opus) 2018/29/B/HS5/01771) (kierownik projektu – dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN)

Obszary badawcze:

1) Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego – perspektywa teoretyczna, dogmatyczna i prawnoporównawcza
2) Kontrola konstytucyjności prawa
3) Wybrane instytucje ustrojowe państw europejskich
4) Stanowienie prawa
5) Wpływ prawa europejskiego na wybrane instytucje prawa konstytucyjnego
6) Prawa i wolności – ich ustrojowe i kulturowe uwarunkowania.