Zakłady naukowe

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

Obszary badawcze:

– zagadnienia teoretyczne prawa międzynarodowego publicznego;
– analiza źródeł prawa międzynarodowego, akty jednostronne państw;
– wykonywanie orzeczeń sądów międzynarodowych w krajowym porządku prawnym;
– podmiotowość w prawie międzynarodowym;
– uznanie międzynarodowe;
– odpowiedzialność międzynarodowa państw;
– międzynarodowe sądownictwo karne;
– samostanowienie i secesja w prawie międzynarodowym;
– nabycie i utrata terytorium państwowego;
– sukcesja państw;
– organizacje międzynarodowe;
– kompetencje dorozumiane organizacji międzynarodowych;
– międzynarodowa ochrona praw człowieka;
– regionalne systemy ochrony praw człowieka, w szczególności Europejski Trybunał Praw Człowieka;
– ochrona dziedzictwa kultury w prawie międzynarodowym;
– prawo konfliktów zbrojnych oraz międzynarodowe prawo humanitarne;
– międzynarodowe prawo handlowe oraz międzynarodowy arbitraż inwestycyjny;
– global governance
– użycie siły w prawie międzynarodowym;
– status zbrojnych aktorów niepaństwowych.

Obecnie realizowane projekty badawcze:

– „Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym” – NCN, kierownik projektu: prof. dr hab. Władysław Czapliński, główny wykonawca: dr Agata Kleczkowska, uczestnicy: dr hab., Przemysław Saganek, prof. INP PAN, mgr Szymon Zaręba, 2015-2019.
– „Legal Position of Unrecognized Subjects in Contemporary International Law” – Polska Akademia Nauk i National Chengchi University w Tajpej, kierownik projektu: prof. dr hab. Władysław Czapliński, uczestnicy: dr hab., Przemysław Saganek, prof. INP PAN, dr Agata Kleczkowska, mgr Szymon Zaręba, 2017-2018.
– „Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne”, NCN, kierownik projektu: dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN, 2017-2019.
– „Committee on Participation in Global Cultural Heritage Governance” – ILA, kierownik i szef komitetu: dr Andrzej Jakubowski, 2017-2022.
– „Cultural Heritage and Global Change” – program Unii Europejskiej ERA-NET Heritage Plus, kierownik: dr Andrzej Jakubowski, 2015-2018.
– „Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów niepaństwowych” – perspektywa krajowa i międzynarodowa”, NCN, kierownik projektu: dr Agata Kleczkowska, 2017-2019.
– „Zwyczajowe prawo użycia siły” – MNiSW (dotacja celowa dla młodych naukowców), kierownik projektu: dr Agata Kleczkowska, 2017-2018.
– „Dorozumiane uznanie państwa przez organizację międzynarodową” – MNiSW (dotacja celowa dla młodych naukowców), kierownik projektu: mgr Szymon Zaręba, 2017-2018.