Zakłady naukowe

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego


Obszary badawcze


 • zagadnienia teoretyczne prawa międzynarodowego publicznego;
 • analiza źródeł prawa międzynarodowego, akty jednostronne państw;
 • wykonywanie orzeczeń sądów międzynarodowych w krajowym porządku prawnym;
 • podmiotowość w prawie międzynarodowym;
 • uznanie międzynarodowe;
 • odpowiedzialność międzynarodowa państw;
 • międzynarodowe sądownictwo karne;
 • samostanowienie i secesja w prawie międzynarodowym;
 • nabycie i utrata terytorium państwowego;
 • sukcesja państw;
 • organizacje międzynarodowe;
 • kompetencje dorozumiane organizacji międzynarodowych;
 • międzynarodowa ochrona praw człowieka;
 • regionalne systemy ochrony praw człowieka, w szczególności Europejski Trybunał Praw Człowieka;
 • ochrona dziedzictwa kultury w prawie międzynarodowym;
 • prawo konfliktów zbrojnych oraz międzynarodowe prawo humanitarne;
 • międzynarodowe prawo handlowe oraz międzynarodowy arbitraż inwestycyjny;
 • global governance;
 • użycie siły w prawie międzynarodowym;
 • status zbrojnych aktorów niepaństwowych.

Obecnie realizowane projekty badawcze


 • „Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym” – NCN, kierownik projektu: prof. dr hab. Władysław Czapliński, główny wykonawca: dr Agata Kleczkowska, uczestnicy: dr hab., Przemysław Saganek, prof. INP PAN, mgr Szymon Zaręba, 2015-2019.
 • „Legal Position of Unrecognized Subjects in Contemporary International Law” – Polska Akademia Nauk i National Chengchi University w Tajpej, kierownik projektu: prof. dr hab. Władysław Czapliński, uczestnicy: dr hab., Przemysław Saganek, prof. INP PAN, dr Agata Kleczkowska, mgr Szymon Zaręba, 2017-2018.
 • „Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne”, NCN, kierownik projektu: dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN, 2017-2019.
 • „Committee on Participation in Global Cultural Heritage Governance” – ILA, kierownik i szef komitetu: dr Andrzej Jakubowski, 2017-2022.
 • „Cultural Heritage and Global Change” – program Unii Europejskiej ERA-NET Heritage Plus, kierownik: dr Andrzej Jakubowski, 2015-2018.
 • „Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów niepaństwowych” – perspektywa krajowa i międzynarodowa”, NCN, kierownik projektu: dr Agata Kleczkowska, 2017-2019.
 • „Zwyczajowe prawo użycia siły” – MNiSW (dotacja celowa dla młodych naukowców), kierownik projektu: dr Agata Kleczkowska, 2017-2018.
 • „Dorozumiane uznanie państwa przez organizację międzynarodową” – MNiSW (dotacja celowa dla młodych naukowców), kierownik projektu: mgr Szymon Zaręba, 2017-2018.