Zakłady naukowe

Zakład Prawa Prywatnego

Obszary badawcze

Tematem wiodącym prac Zakładu jest Przemiany prawa prywatnego w związku procesami globalizacji i europeizacji.