Zakłady naukowe

Zakład Prawa Prywatnego


Obszary badawcze


Tematem wiodącym prac Zakładu jest Przemiany prawa prywatnego w związku procesami globalizacji i europeizacji.