Zakłady naukowe

Zakład Prawa Rolnego i Żywnościowego


Główne obszary badań naukowych


I. Wspólna Polityka Rolna (WPR) – zagadnienia prawne

 • postanowienia rolne w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
 • relacja pomiędzy rynkiem wewnętrznym a WPR
 • reguły konkurencji w rolnictwie
 • pomoc publiczna dla sektora rolnego
 • płatności bezpośrednie
 • prawne aspekty funkcjonowania wspólnej organizacji rynków rolnych
 • polityka strukturalna WPR

II. Prawo żywnościowe

 • zasady ogólne prawa żywnościowego
 • ograniczenia ilościowe i środki o skutku równoważnym w handlu produktami rolnymi
 • klauzule ochronne w prawie żywnościowym
 • nowa żywność
 • suplementy diety
 • znakowanie żywności

III. Międzynarodowe prawo rolne

 • handel międzynarodowy produktami rolnymi
 • rolnictwo w obszarze negocjacji WTO
 • prawo człowieka do żywności
 • pomoc żywnościowa i problem biedy w prawie międzynarodowym

IV. Teoria prawa rolnego

 • specyfika regulacji prawnorolnej – aspekty teoretycznoprawne
 • metody interpretacji prawa rolnego
 • koncepcja legislacyjna gospodarstwa rolnego
 • obrót nieruchomościami rolnymi