Zakłady naukowe

Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska/Wrocław


Obszary badawcze


Przedmiotem działalności naukowej Zakładu jest problematyka prawa ochrony środowiska w szerokim rozumieniu obejmującym także prawo ochrony przyrody, prawo leśne, łowieckie i rybackie. Istotnym kierunkiem badań naukowych Zakładu są badania porównawcze prawa ochrony środowiska w Polsce, Czechach i Słowacji.


Ostatnio realizowane projekty (Granty)


  • Podstawy teoretyczne prawa ochrony przyrody (nr 2 HO2A 013 25)
  • Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony prawnej środowiska (nr N-N1-10 1537 33)

Kierownik obu projektów prof. Wojciech Radecki.


Współpraca międzynarodowa


Od 2000 r. Zakład współpracuje z Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Masaryka w Brnie, Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytetem Komenskiego w Bratysławie. Współpraca ta znajduje swój wyraz w corocznych konferencjach prawników polskich, czeskich i słowackich zajmujących się ochroną środowiska.

Strona polska wydała w wydawnictwie Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska trzy zbiory pokonferencyjne:

Organizacja władz publicznych w Polsce, Czechach, Słowacji w zakresie ochrony środowiska, a członkostwo w Unii Europejskiej, pod red. J. Sommera, Wrocław 2004.

Wybrane problemy prawa ochrony środowiska. Rola sądów. Prawo wodne, pod red. H. Lisickiej, Wrocław 2007

Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska, pod red. H. Lisickiej, Wrocław 2010

W działalności naukowej z Zakładem współpracują stale: prof. Jerzy Sommer z Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, prof. Halina Lisicka z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Jan Jerzmański z Uniwersytetu Opolskiego oraz mgr Sabina Moczko-Wdowczyk – doradca podatkowy.