Aktualności

Aktualności 10 kwietnia 2019

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Papucewicz

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr Weroniki Papucewicz.

Obrona odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Temat rozprawy doktorskiej: Stosunki umowne miedzy partnerami społecznymi w Unii Europejskiej.

Promotor: 
Prof. dr hab. Jerzy Wratny
Recenzenci:
prof. dr hab. Ludwik Florek   
dr hab. Krzysztof Walczak

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.