Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

Konferencja: GŁÓWNE PROBLEMY PRAWA DO INFORMACJI W ŚWIETLE PRAWA I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH, EUROPEJSKICH I WYBRANYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

(15-02-2012)

Konferencja Zakładu Prawa AdministracyjnegoKonferencja odbędzie się w dniu 29.III.2012 r. w Pałacu Staszica (Warszawa, ul. Nowy Świat 72), w Sali Lustrzanej (I p.).

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dra M. Maciejewskiego na adres mmaciejewski@inp.pan.pl
PROGRAM KONFERENCJIRejestracja uczestników: 09.15-10.0010.00-10.10 Otwarcie konferencji

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PANSESJA I 10.10-11.55

Organ ds. prawa do informacji
Modele kontroli administracyjnej realizowanej przez wyspecjalizowany organ w sprawach dostępu do informacji

Dr A.Piskorz-Ryń

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr B.Fischer

Uniwersytet JagiellońskiNiezależny organ administracyjny w sferze praw i wolności obywatelskich

Dr A.Bodnar

Uniwersytet Warszawski

Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaFunkcjonowanie niezależnego organu ds. prawa do informacji – doświadczenia węgierskie

Dr András Jóri (Wegry)*

b. Parlamentarny Rzecznik ds. Ochrony Danych Osobowych i Wolności InformacjiDyskusja11.55-12.15 Przerwa kawowaSESJA II 12.15-13.25

Procesowe aspekty realizacja prawa do informacji
Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej

Dr M.Błachucki

Instytut Nauk Prawnych PAN

Mgr M.Folcholc

Instytut Nauk Prawnych PANPostępowanie przed sądem administracyjnym w sprawach udostępniania informacji publicznej po nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej

Prof. dr hab. M.Jaśkowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Naczelny Sąd AdministracyjnyDyskusja13.25-14.10 Przerwa obiadowaSESJA III 14.10-15.20

Ograniczenia prawa do informacji
Ograniczenia prawa do informacji w prawie polskim oraz w Konwencji Rady Europy o Dostępie do Dokumentów Urzędowych

Prof. dr hab. Paweł Fajgielski

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr G.Sibiga

Instytut Nauk Prawnych PANOchrona danych osobowych i prawo do prywatności jako ograniczenia prawa do informacji

Dr W.Wiewiórowski

Uniwersytet Gdański

Generalny Inspektor Ochrony Danych OsobowychDyskusjaSESJA IV 15.20-17.05

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w prawie polskim i francuskim – podstawowe zagadnienia

Prof. dr hab. T.Górzyńska

Instytut Nauk Prawnych PAN

Dr M.Maciejewski

Instytut Nauk Prawnych PANInformacja sektora publicznego - zależności między dostępem, dostępnością, ograniczeniami ponownego wykorzystywania i uczciwą konkurencją (wykład w języku angielskim)

Marc de Vries (Holandia)

Citadel ConsultingCywilnoprawne aspekty ponownego wykorzystywania informacji publicznej

adw. Xawery Konarski

Ekspert prawny Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB PolskaDyskusja17.05-17.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prof. dr hab. T.Górzyńska

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego

Instytut Nauk Prawnych PAN