Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

14.02.2017. Konferencja naukowa. Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

(08-02-2017)

Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zorganizowali 14 lutego 2017 r. konferencję naukową „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”.
Zagadnienie regulacji wykonywania funkcji inspektora ochrony danych (IOD) stanowi istotne wyzwanie legislacyjne dla organów administracji publicznej oraz organizacyjne dla podmiotów objętych nowymi obowiązkami. Szczególnego przygotowania wymagają rozbudowane zadania IOD oraz wdrożenie zasad organizacyjnych jego funkcjonowania, ponieważ tylko częściowo pokrywają się z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi administratorów bezpieczeństwa informacji. Złożoność i rozwojowy charakter tematu konferencji znalazł odzwierciedlenie w jej programie. Organizatorom udało się bowiem zgromadzić bardzo różnorodne grono prelegentów wśród których byli eksperci GIODO i Ministerstwa Cyfryzacji, przedstawiciele nauki (PAN i UW), trzeciego sektora (Fundacja Panoptykon) oraz osób wykonujących zawód administratora bezpieczeństwa informacji oraz ich reprezentacji (SABI). Pozwoliło to na analizę zagadnienia z wielu perspektyw i dało możliwość wymiany doświadczeń i postulatów wszystkim interesariuszom. Konferencja spotkała się z wielkim zainteresowaniem i zgromadziła ponad 200 uczestników.
Aby upowszechnić zagadnienia będące przedmiotem obrad oraz ustalenia konferencji poniżej udostępniamy prezentacje przygotowane na to wydarzenie.
Konferencja była jednym z wydarzeń organizowanych w związku z obchodami XI Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz stanowił część obchodów 60-lecia INP PAN.

Galeria:

Mountain View

Mountain View

Prezentacje