Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

wszystkie przetargi konferencje wydawnictwa

konferencja - Zapewnienie skuteczności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym

(05-03-2010)

Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

Instytutu Nauk Prawnych PAN zaprasza na konferencję

Zapewnienie skuteczności orzeczeń sądów

międzynarodowych w polskim porządku prawnym

Konferencja odbędzie się w dniu 8 marca 2010 r.

w godz. 10.00 – 18.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica

(00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72)KONFERENCJA „ZAPEWNIENIE SKUTECZNOŚCI ORZECZEŃ SĄDÓW MIĘDZYNARODOWYCH W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM”,

8 marca 2010r., INP PAN (Pałac Staszica)10.00 Rejestracja uczestników10.30 - 11.00 Otwarcie konferencji (Sala Lustrzana)

prof. dr hab. Andrzej Wróbel (sędzia SN, INP PAN)11.00 - 11.15 prof. dr hab. Władysław Czapliński (INP PAN)

11.15 – 11.30 prof. dr hab. Ewa Łętowska (sędzia TK, INP PAN)

11.30 – 11.45 prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (sędzia TK, INP PAN)

11.45 – 12.00 prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Uniwersytet w Białymstoku)

12.00 – 12.15 prof. dr hab. Leszek Leszczyński (sędzia NSA, UMCS)

12.15 – 12.30 prof. dr hab. Walerian Sanetra (Prezes SN, Uniwersytet w Białymstoku)12.30 – 13.00 Dyskusja13.00 – 14.00 Lunch (sala im. S. Staszica)Pierwsza sesja - przewodniczący prof. dr hab. Wł. Czapliński (Okrągły stół)14.00 - 14.15 dr Przemysław Saganek (INP PAN) „Zapewnianie skuteczności w prawie krajowym orzeczeń MTS”.

14.15 – 14.30 dr Adam Bodnar (UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka) „Instytucjonalne aspekty wykonywania orzeczeń ETPCz”.

14.30 – 14.45 dr Wojciech Sadowski (INP PAN) „Zapewnienie skuteczności wyroków trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych“.

14.45 – 15.00 dr Łukasz Gruszczyński (INP PAN) „Dochodzenie przez podmioty prywatne odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku niewykonania przez Polskę rekomendacji WTO jako instrument zapewnienia ich skuteczności”.

15.00 – 15.15 dr Karolina Wierczyńska (INP PAN) „Istota wyroku pilotażowego“.15.15 – 15.30 Przerwa kawowa (sala im. S. Staszica)15.30 – 15.45 dr Ireneusz C. Kamiński (INP PAN, UJ) „Zapewnienie efektywności wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z artykułów 8, 9, 10, 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”.

15.45 – 16.00 mgr Rafał Kownacki (INP PAN) „Wykonywanie przez Polskę orzeczeń ETPC z art. 5, 6 § 1, 13 Konwencji”.

16.00 – 16.15 mgr Agnieszka Sołtys (radca prawny) „Wykładnia prawa krajowego zgodnie z dyrektywami jako środek zapewnienia skuteczności orzeczeniom TS (podjętym w trybie art. 267 TFUE) w polskim porządku prawnym”.16.15 – 16.45 Dyskusja

Druga sesja – przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Wróbel (sala im. H. Kołłątaja)14.00 - 14.15 dr Dawid Miąsik (INP PAN) „Zapewnienie skuteczności wyrokom TS poprzez odmowę zastosowania przepisu prawa krajowego niezgodnego z prawem unijnym”.

14.15 – 14.30 dr Monika Szwarc-Kuczer (INP PAN) „Odmowa zastosowania przepisu ustawy karnej przez sąd z uwagi na niezgodność z przepisami TFUE statuującymi swobody rynku wewnętrznego”.

14.30 – 14.45 dr Patrycja Dąbrowska (Centrum Europejskie UW) „Skuteczność wyroków wstępnych Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu przed sądami krajowymi z punktu widzenia orzecznictwa i prawa UE”.

14.45 – 15.00 dr Justyna Łacny (INP PAN) „Skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca sankcja za naruszenie prawa unijnego”.

15.00 – 15.15 mgr Katarzyna Strąk (INP PAN) „Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości UE zapadłym w trybie skargi na uchybienie zobowiązaniom traktatowym”.15.15 – 15.30 Przerwa kawowa (sala im. S. Staszica)15.30 – 15.45 dr Bernard Łukańko (INP PAN) „Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej procedurze cywilnej”.

15.45 – 16.00 mgr Wojciech Postulski (sędzia SO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) „Wykonywanie orzeczeń TS zarządzających wobec Polski środki tymczasowe”.16.00 – 16.45 DyskusjaTrzecia sesja – przewodnicząca prof. dr hab. Ewa Łętowska (Sala Lustrzana)14.00 - 14.15 dr Nina Półtorak (UJ) „Skuteczność orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości a skuteczność orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego w świetle zasady równoważności i efektywności ochrony”.

14.15 – 14.30 dr Krystyna Kowalik-Bańczyk (INP PAN) „Wykonywanie w Polsce aktów instytucji i orzeczeń sądów UE nakładających zobowiązania pieniężne na podmioty prywatne”.

14.30 – 14.45 dr Agnieszka Grzelak (SGH) „Sytuacja polskich sądów w odniesieniu do pytania prejudycjalnego w dziedzinie współpracy w sprawach karnych w UE”.

14.45 – 15.00 dr Agnieszka Wilk (Biuro Orzecznictwa NSA) „Wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości przez sądy administracyjne”.

15.00 – 15.15 mgr Maciej Taborowski (INP PAN) „Efektywność orzeczeń TSUE i ich wpływ na status krajowych ostatecznych decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych – uwagi na tle polskiej procedury administracyjnej i administracyjno-sądowej”.15.15 – 15.30 Przerwa kawowa (sala im. S. Staszica)15.30 – 15.45 dr Dawid Miąsik (INP PAN) „Zapewnienie skuteczności wyrokom TS przez odmowę zastosowania przepisu prawa polskiego niezgodnego z prawem unijnym”.

15.45 –16.00 dr Ewa Skibińska (UKSW) „Prounijna wykładnia przepisów polskiego prawa spółek”.

16.00 –16.15 mgr Marta Kulikowska (Biuro Orzecznictwa NSA) „Zapewnienie skuteczności wyrokom TS w sprawach własności przemysłowej poprzez prounijną wykładnię ustawy – Prawo własności przemysłowej w orzecznictwie sądów administracyjnych”.16.15 – 16.45 Dyskusja16.45 Podsumowanie konferencji (sala lustrzana)