Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji - I edycja

Opis  |  Sekretariat  |  Program  |  Wykładowcy  |  Zgłoszenia

Opis


I. Dwusemestralne studia podyplomowe są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
pod patronatem:
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

II. Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób wykonujących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji lub jego zastępcy oraz osób wykonujących zadania związane ze wspomnianą funkcją w jednostkach organizacyjnych, w których nie powołano administratora bezpieczeństwa informacji.

III. Zajęcia rozpoczynają się 10 października 2015 r. i obejmują 150 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Program studiów podyplomowych podzielono na 4 bloki tematyczne dotyczące: prawnych zagadnień ochrony danych osobowych, obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych, wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. W dwóch pierwszych blokach podczas wykładów w szczególności omówione zostaną przepisy o ochronie danych osobowych, których przestrzeganie podlega sprawdzaniu przez ABI. Zajęcia w bloku: „Wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji” będą prowadzone przede wszystkim w formie warsztatów, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności w działalności ABI, w tym przeprowadzania sprawdzeń i opracowywania sprawozdań, czy prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych.

W poszczególnych blokach przedstawione zostaną m.in. zagadnienia:
1. w bloku: „Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych”: system źródeł prawa krajowego, międzynarodowego i UE w zakresie ochrony danych osobowych, sądowa ochrona prawa do ochrony danych osobowych, reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, w szczególności ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w tym przepisy dotyczące Data Protection Officer (DPO);
2. w bloku: „Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych”: przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (zwykłych i wrażliwych), powierzenia przetwarzania danych osobowych, realizacja praw osoby, której dane dotyczą, przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, obowiązki szczególnej staranności w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, ochrona danych osobowych w stosunkach pracy;
3. w bloku: „Wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji”: planowanie działalności ABI, przeprowadzanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, dokumentowanie czynności w sprawdzeniach ABI oraz sporządzanie sprawozdań, nadzorowanie przez ABI dokumentacji przetwarzania danych osobowych (polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych), wykonywanie kompetencji GIODO wobec ABI, a także etyka w działalności ABI oraz psychologiczne aspekty niezależnego wykonywania funkcji nadzoru i kontroli;
4. w bloku: „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”: system zarządzania bezpieczeństwem informacji według Norm ISO27001, szacowanie ryzyka w tym systemie, Krajowe Ramy Interoperacyjności, wpływ rozwoju technologii informacyjno-telekomunikacyjnych na zarządzanie bezpieczeństwem.

IV. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz wybitni specjaliści – praktycy, w tym radcowie prawni, adwokaci, specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i doświadczeni administratorzy bezpieczeństwa informacji, jak również pracownicy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracownicy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

V. Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

VI. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.

VII. Patronat medialny:Regulamin
Wzór umowy